ناسف للسادة الزوار سيتم اغلاق الموقع قريبا لفقدان بينات تسجيل الموقع

حصريا ومجانا فلاشه LAVA_A3 باسم مسحوب MT6755__Lava__LAVA_A3__LAVA_A3__6.0__alps-mp-m0.mp7-V2.10_lava6750.65u.m

حصريا ومجانا فلاشه LAVA_A3 باسم مسحوب

MT6755__Lava__LAVA_A3__LAVA_A3__6.0__alps-mp-m0.mp7-

V2.10_lava6750.65u.m

انفو عبر CM2

Brand : Lava
ProdName : LAVA_A3
ProdModel : LAVA_A3
Device : LAVA_A3
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6755
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp7-V2.10_lava6750.65u.m

[Read Ok] : preloader_lava6750_sp603_th.bin
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : md1img.img
[Read Ok] : md1dsp.img
[Read Ok] : md1arm7.img
[Read Ok] : md3img.img
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : lk2.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6755 / V1.1.2 / lava6750_sp603_th / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2333 MiB
Scatter saved to : D:\MT6755__Lava__LAVA_A3__LAVA_A3__6.0__alps-mp-m0.mp7-V2.10_lava6750.65u.m\

All done

 

للتحميل

BY MOHAMED FARAHAT

 

Author: mohamed farahat